Ülkemizde yelkenciliği ve denizciliği sevdirmek ve bu alandaki eksikliklerden birini gidererek daha bilgili ve donanımlı şekilde denizlerde çoğalmak ana hedefimizdir.

Denizci adaylarının beklentilerini karşılayan bir standart oluşturarak, güvenliği ön planda tutarak ve tam donanımlı tekneler kullanarak hazırladığımız değişik yelken programları ile yelkenciliğe farklı bir bakış açışı getirmek istiyoruz

YÖNTEMİMİZ

Yelkeni bir yaşam tarzı olarak algılayan, tekne sahibi olmak, tekne kiralamak veya yarışlara katılmak isteyen denizci adaylarının, denizde tekne ile uzun saatler pratik yaparak tekne kullanma deneyimlerini artıracakları ortamı yaratıyoruz.
Program süresinin tamamını denizde geçirmeyi ve teknenin kullanımını denizci adaylarına bırakmayı en etkin öğrenme metodu olarak görüyoruz.
Yaşayarak ve yaparak öğrenme felsefesi programlarımızın temelini oluşturuyor.

"Gördüğümü unutuyorum,
Duyduğumu hatırlıyorum,
Yaptığımı anlıyorum."
Çin Atasözü
TOP